moje usługi

Analizy

Przed rozpoczęciem procesu projektowego wykonuje szczegółowe analizy terenu pod względem funkcjonalnym, przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym, co daje podstawy do sformułowania założeń projektowych. Istotne tu są takie zagadnienia jak dominujące kierunki wiatrów, nasłonecznienie, warunki glebowe, zachowane elementy historyczne i przyrodnicze, atrakcyjne widoki, lub takie które należy zamaskować itp.

Projektowanie

Na bazie wcześniejszych analiz i w zgodzie z potrzebami inwestorów wykonuję projekt w skład którego wchodzą: koncepcja projektowa, wizualizacja, projekt nawierzchni, projekt małej architektury, projekty instalacji technicznych oraz projekt nasadzeń wraz ze specyfikacją wybranych gatunków.
Projekty obejmują szczegółową dokumentację techniczną, czytelną dla wykonawców oraz w zgodzie z normami projektowymi.

Nadzór inwestorski

Zapewniam wsparcie inwestorom w procesie budowy ogrodu, przez pomoc w doborze wykonawców, nadzór nad prowadzonymi pracami oraz doradztwo. Dysponuję wsparciem doświadczonych firm wykonawczych w poszczególnych branżach. RADA!!! Firmy które twierdzą że potrafią zrobić wszystko najprawdopodobniej nie zrobią nic porządnie 😉

O mnie

Jestem absolwentem studium podyplomowego Architektura Krajobrazu na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie zgłębiałem wiedzę z zakresu analizy i projektowania szeroko pojętej przestrzeni. Specjalizuję się w projektowaniu ogrodów, przestrzeni publicznej, oraz w analizie terenów pod względem funkcjonalnym, przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. W swojej pracy kieruję się wiedzą na temat funkcjonowania środowiska naturalnego, którą zdobyłem w czasie studiów na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam też zdobyłem gruntowną wiedzę w zakresie projektowania instalacji kanalizacyjnych, drenarskich, wodnych, cieplnych, gazowych i elektrycznych, co wykorzystuje w swoich projektach i co sprawia że obejmują one kompleksowo całość zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną projektowanej przestrzeni. Posiadam również wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie nawierzchni (ścieżki, alejki, podjazdy, place) i małej architektury (domki, tarasy, werandy, altany, place zabaw, oczka wodne i tym podobne), które nabyłem podczas nauki w Technikum Budowlanym, oraz w prawie już dwudziestoletniej praktyce zawodowej na kierowniczych stanowiskach technicznych w dużych obiektach hotelarskich i rekreacyjno-sportowych. Tam też nabyłem praktykę w obsłudze rozległych terenów zielonych (zieleńce, parki, skwery). Wiedzę dotyczącą projektowania i obsługi ogrodów pogłębiałem również na certyfikowanych kursach w tym zakresie. Mam to szczęście iż moja praca jest moją pasją, co sprawia iż poświęcam się jej bez reszty i co daje mi olbrzymią satysfakcję.  Od roku 2017 należę do Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

Blog Architekta krajobrazu

Zobacz więcej wpisów