Studium krajobrazu kulturowego wsi Dąbrowica

       Przykład pracy analitycznej. Dogłębne i wyczerpujące studium krajobrazu kulturowego dla wsi Dąbrowica, obejmujące swoim zakresem zagadnienia związane z układem funkcjonalno-przestrzennym, środowiska kulturowego, środowiska przyrodniczego i układu kompozycyjno-widokowego miejscowości. Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z wielu kwerend materiałów archiwalnych, badań terenowych, oraz zasobów informacji przestrzennych w systemach cyfrowych.

         Zgromadzony w ten sposób zasób informacji, oraz jego analiza ma na celu dostarczenie materiałów do wykonania studiów planistycznych całych miejscowości. Informacje takie wykorzystywane są także przy takich zagadnieniach jak projektowanie parków kulturowych, programów rewitalizacyjnych czy formułowanie  założeń rozwoju urbanistycznego gmin, miejscowości lub miast. Jest to moja propozycja dla urzędów gmin, instytucji zajmujących się programami rewitalizacyjnymi lub inwestorów prywatnych prowadzących pracę nad odbudową lub rewitalizacją terenów cennych pod względem historycznym, przyrodniczym lub krajobrazowym.   Z takich opracowań korzystać mogą również instytucje lub fundacje planujące wykonanie na przykład ścieżki edukacyjnej przy cennych obiektach historycznych lub przyrodniczych. 

         Przedstawione tu opracowanie wykonałem w ramach studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem jednego z najlepszych w tej dziedzinie specjalistów dr inż. arch.  Artura Kwaśniewskiego.

Wyniki tych prac, poszerzone o dodatkowe informacje historyczne śledzić można na moim blogu poświęconym krajobrazowi kulturowemu wsi i jej okolic, pod adresem: (Widoki na krajobraz kulturowy wsi Dąbrowica)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *