RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Touch – Tomasz Kluch 58-500 Jelenia Góra, Dąbrowica 28/4, e-mail: tomaszkluch@gmail.com.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • sporządzenia wyceny oraz wykonania usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO. Dane te będą przechowywane przez okres nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium.
  • udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 2) mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  • podmiotom wspierającym Green Touch Tomasz Kluch w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Green Touch Tomasz Kluch (tzw. procesorzy danych).

4) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wykonanie usługi.