O mnie

Jestem absolwentem studium podyplomowego Architektura Krajobrazu na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie zgłębiałem wiedzę z zakresu analizy i projektowania szeroko pojętej przestrzeni. Specjalizuję się w projektowaniu ogrodów, przestrzeni publicznej, oraz w analizie terenów pod względem funkcjonalnym, przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. W swojej pracy kieruję się wiedzą na temat funkcjonowania środowiska naturalnego, którą zdobyłem w czasie studiów na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam też zdobyłem gruntowną wiedzę w zakresie projektowania instalacji kanalizacyjnych, drenarskich, wodnych, cieplnych, gazowych i elektrycznych, co wykorzystuje w swoich projektach i co sprawia że obejmują one kompleksowo całość zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną projektowanej przestrzeni. Posiadam również wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie nawierzchni (ścieżki, alejki, podjazdy, place) i małej architektury (domki, tarasy, werandy, altany, place zabaw, oczka wodne i tym podobne), które nabyłem podczas nauki w Technikum Budowlanym, oraz w prawie już dwudziestoletniej praktyce zawodowej na kierowniczych stanowiskach technicznych w dużych obiektach hotelarskich i rekreacyjno-sportowych. Tam też nabyłem praktykę w obsłudze rozległych terenów zielonych (zieleńce, parki, skwery). Wiedzę dotyczącą projektowania i obsługi ogrodów pogłębiałem również na certyfikowanych kursach w tym zakresie. Mam to szczęście iż moja praca jest moją pasją, co sprawia iż poświęcam się jej bez reszty i co daje mi olbrzymią satysfakcję. Od roku 2016 należę do Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.