Oferta

Jesteśmy po to by zmienić twój świat na lepsze.

 

W ramach wykonywania projektu przeprowadzamy kompletną analizę terenu pod kątem przyrodniczym (spływ wód powierzchniowych, istniejąca szata roślinna, jakość i struktura gleby, nasłonecznienie, przepływy mas powietrza), kulturowym (zachowane i niezachowane obiekty historyczne, funkcje terenu w przeszłości), krajobrazowym (widoki rozpościerające się z różnych miejsc w omawianym terenie, widok na teren z okolicy, istniejące osie widokowe itp.), oraz funkcjonalnym (funkcjonowanie terenu w strukturze terenów ościennych, rola jaką pełni dla mieszkańców, potrzeby mieszkańców w okolicy). Na bazie analiz dokonujemy wartościowania i waloryzacji poszczególnych składników przestrzeni, co w rezultacie daje wytyczne do wykonania koncepcji zagospodarowania terenu.

 

 

Na bazie wcześniejszych analiz z uwzględnieniem potrzeb inwestora, wykonujemy koncepcje zagospodarowania terenu, w jednej bądź kilku wersjach. Koncepcja wskazuje lokalizację i rodzaj poszczególnych obiektów, przebieg traktów pieszych, dróg dojazdowych, rozmieszczenie i rodzaj szaty roślinnej. Na tym etapie możliwe jest też wykonanie wstępnych wizualizacji. Koncepcja ostateczną formę przybiera po konsultacjach z inwestorem, w celu uwzględnienia wszystkich jego potrzeb. Bazą do koncepcji są też preferencje inwestora co do stylu w jakim wykonany ma być projekt.

 

Na bazie koncepcji projektowej wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje projektowanego terenu. Wizualizacje uwzględniają istniejące obiekty, oraz te które są planowane, wraz z istniejącą i planowaną szatą roślinną. Wizualizacje mogą obejmować zmiany w szacie roślinnej, zależne of pory roku, oraz wygląd przestrzeni w nocy przy zastosowanym oświetleniu sztucznym. Oferta wizualizacji kierowana jest również do innych biur projektowych, zamierzających na przykład startować w przetargach na wykonanie projektu architektonicznego terenów publicznych, takich jak place, zieleńce, tereny sportowe, czy osiedla mieszkaniowe.  

 

 

Kolejnym etapem wykonywania projektu jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji technicznej elementów małej architektury, nawierzchni i sieci drożnej, oraz poszczególnych instalacji. Projekt techniczny wykonywany jest zgodnie z normami, w sposób czytelny dla wykonawców. Uwzględnia zastosowane materiały i przyjęta technologię.

 

 

Projekt obejmuje też plan nasadzeń poszczególnych gatunków (drzewa, krzewy, roślinność na poszczególnych rabatach). Ta część wykonana jest zgodnie z wiedzą na temat szaty roślinnej i uwzględnia potrzeby poszczególnych gatunków. Podawana jest przy tym kompletna specyfikacja gatunków z zestawieniem ilości roślin, ich potrzeb w zakresie gleby, nawożenia i zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

 

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w dziale PORTFOLIO.