O potrzebie ochrony tradycyjnych krajobrazów wiejskich.

Posted Leave a commentPosted in architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy, Naturalne metody produkcji żywności, Owady, środowisko przyrodnicze

Pretekstem do rozważań które znajdziecie w tym wpisie był dla mnie spacer, odbyty w ostatnich dniach po terenach rolnych mojej rodzinnej miejscowości. Skupię się tutaj nad opisaniem przyczyn z powodu których powinniśmy chronić tego typu krajobrazy i środowisko przyrodnicze związane z nimi. Mam to szczęście iż mieszkam w terenie podgórskim, który z racji uwarunkowań geograficznych […]

Charakterystyka historyczna Wojkowa, w ramach studiów przedprojektowych.

Posted Leave a commentPosted in architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy, Projektowanie ogrodów

O początkach wsi Wojków wiemy niewiele. Z układu geograficznego osady wnioskować można że nie ma ona nic wspólnego z kolonizacją Kotliny Jeleniogórskiej na prawie niemieckim w XIV wieku. Osada nie dysponuje żadnym areałem pól uprawnych, który niezbędny jest do funkcjonowania takiej wsi. Z trzech stron otoczona jest górami porośniętymi zwartym lasem, a tereny na wschód […]

Charakterystyka historyczna osiedla Chałupy w Komarnie, w ramach studiów przedprojektowych.

Posted Leave a commentPosted in architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy

Niniejsze krótkie opracowanie stanowi część studiów przedprojektowych, w ramach projektu zagospodarowania prywatnego terenu. Celem takich studiów jest między innymi wychwycenie najważniejszych składników środowiska kulturowego bezpośredniego otoczenia, jak i samego  opracowywanego terenu, by je uwzględnić w charakterze projektu. Dzięki takiemu działaniu unika się przeoczenia i częstokroć zniszczenia rzeczy ważnych w czasie inwestycji. Opracowanie takie daje też […]

Widok na działkę

Ogród w Bobrowie. Część pierwsza.

Posted Leave a commentPosted in architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy, Ogród zrównoważony, Projektowanie ogrodów, środowisko przyrodnicze

Tak się złożyło, że ponownie do opracowania przypadł mi teren we wsi Bobrów, u podnóża Rudaw Janowickich. W poście tym chciałem pokazać na czym polega część pracy nad wstępną analizą terenu i do jakich wniosków i założeń dochodzi się w jej efekcie. Dzisiaj skupię się nad takimi aspektami, jak analiza środowiska kulturowego działki i niektórych […]

Blog o krajobrazie kulturowym Dąbrowicy.

Posted Leave a commentPosted in krajobraz kulturowy

Od pewnego czasu na mojej stronie powstaje blog “Widoki na krajobraz kulturowy wsi Dąbrowica”. Blog poświęcony jest historii i krajobrazowi kulturowemu wsi. Można znaleźć tam też treści bardziej ogólne, dotyczące całej Kotliny Jeleniogórskiej, Śląska i w nieco szerszym ujęciu. Blog ma za zadanie zebranie wiedzy którą zdobyłem w czasie badania krajobrazu kulturowego wsi w jedną […]

Drugie spotkanie z krajobrazem kulturowym wsi Dąbrowica.

Posted Leave a commentPosted in krajobraz kulturowy

Kolejne spotkanie z krajobrazem kulturowym za nami. Tym razem w murach dąbrowickiego pałacu. Kto nie był niech żałuje. Dzisiaj mała powtórka z rozwoju osadnictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej i genezy powstania wsi Dąbrowica. Trochę o historycznym materiale kartograficznym. Trochę o ciekawych obiektach i o możliwym rozwoju architektonicznym pałacu w ciągu wieków, i jak mógł wyglądać jego […]

Spotkanie z krajobrazem kulturowym wsi Dąbrowica.

Posted Leave a commentPosted in architektura krajobrazu, krajobraz kulturowy

Dnia 20 września odbyło się pierwsze z cyklicznych “Spotkań z krajobrazem kulturowym wsi Dąbrowica”.  Niezobowiązująca wesoła atmosfera, zabawa i edukacja. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich “Dębowe Babki” z Dąbrowicy, na terenach zielonych pałacu w Dąbrowicy, za co składamy serdeczne podziękowania właścicielowi Danielowi Drobnemu. Prowadzący Tomasz Kluch przedstawił pierwszą część swoich badań nad […]