Carl Kayser Eichberg

Carl Kayser Eichberg. Źródło: domena publiczna

Ciekawą postacią związaną z Dąbrowicą jest niemiecki malarz doby impresjonizmu, urodzony 5 kwietnia 1873 roku w Dąbrowicy, Carl Kayser-Eichberg. Jego rodzina związana była z miejscowością Hohenofen w Brandenburgii, gdzie jego dziad Johann Jakob Kayser zarządzał miejscową fabryką papieru. Z kolei jego ojciec, Ludwig Kayser przez nieokreślony czas (notki biograficzne poświęcone Carlowi mówią o latach) pracował w papierni w Dąbrowicy.

Nie jest jasne czy Ludwig Kayser został do Dąbrowicy sprowadzony przez właściciela tutejszej papierni, von Deckera, jako fachowiec mający wspomagać jej pracę, czy też przebywał tu jako praktykant, który pod okiem opisywanego już prze zemnie Otto Kriega miał poznawać tajniki nowoczesnej produkcji papieru. Pewnym jest natomiast że właśnie tu, w Dąbrowicy, urodził się jego syn Carl Kayser.

Papiernia w Hohenofen w okresie gdy była zarządzana przez rodzinę Kayser. Źródło: Domena publiczna

Notki biograficzne podają też informacje, że większość swojego dzieciństwa, Carl spędził w rodzinnej miejscowości Hohenofen, gdzie jego ojciec Ludwig, powrócił by objąć zarządzanie papiernią po wspomnianym już Johannie Jakobie. Nie wiemy zatem ile lat Carl mieszkał w Dąbrowicy i czy w późniejszych latach ją odwiedzał, ale zapewne musiał czuć z nią jakiś związek, skoro gdy już rozpoczął karierę malarską przyjął pseudonim „Eichberg”. Nie wiemy też kiedy zdecydowano że nie będzie kontynuował rodzinnych tradycji papierniczych i zostanie malarzem. Gdyby i mu od początku szykowano karierę papiernika, to może podobnie jak ojciec, przyjeżdżał by terminować w najbardziej znanej wtedy na Śląsku papierni w Dąbrowicy. Czy tak było? Brak informacji.

Carl Kayser Eichberg, olej na płótnie. Źródło: Domena Publiczna

Carl skończył studia malarskie na Akademii w Berlinie, pod okiem znanego malarza Eugena Brachta. W czasie swej kariery malował głównie wiejskie pejzaże Brandenburgii, pracę chłopów na roli, wiejskie sceny rodzajowe. W czasie mojej kwerendy poświęconej jego twórczości, nie odnalazłem, a miałem taką nadzieję, prac nawiązujących do Śląska i Dąbrowicy. Wraz z innymi artystami ze szkoły Brachta, był w roku 1899 jednym ze współzałożycieli berlińskiego ruchu artystycznego Märkischer Künstlerbund, który skupiał znanych niemieckich impresjonistów. W środowisku artystycznym zdobył na tyle duże uznanie, że od roku 1926 był członkiem zarządu, a od 1931 prezesem Poczdamskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Znany był też z przynależności do loży masońskiej. Carl zmarł w roku 1964 w Poczdamie, gdzie został pochowany wraz ze wcześniej zmarłymi żoną i córką. Papiernia zarządzana przez rodzinę Kayser, nie przetrwała zjednoczenia Niemiec. Władze NRD nie inwestowały w nią praktycznie i w nowych warunkach okazała się nieopłacalna. Zachowała się za to jako zabytek techniki, wraz z niemal kompletną, historyczną linią produkcyjną.